Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Faktúra

Vedenuie uctovnej a mzdovej agendy za 01/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 2020003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa odberateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO odberateľa: 31954502

Názov dodávateľa: Beáta Krajčová

Adresa dodávateľa: Drevárska 454/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41572696

Predmet faktúry: Vedenuie uctovnej a mzdovej agendy za 01/2021

Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2021

Dátum doručenia: 05.02.2021

Datum zverejnenia: 06.02.2021

Dokumenty