Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Faktúra

Zákon o obecnom zriadení - komentár, 2. vydanie

Identifikácia

Číslo faktúry: 921004007

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa odberateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO odberateľa: 31954502

Názov dodávateľa: Wolters Kluwer SR s. r. o.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 31348262

Predmet faktúry: Zákon o obecnom zriadení - komentár, 2. vydanie

Fakturovaná suma: 1156.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.08.2021

Dátum doručenia: 13.08.2021

Datum zverejnenia: 13.08.2021

Dokumenty