Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Objednávka

ZAbezpecenie konferencie RVC v dnoch 29. - 30.04.2019 - hotel ATRIUN Nový Smokovec

Identifikácia

Číslo objednávky: 20190005

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa objednávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO objednávateľa: 31954502

Názov dodávateľa: DOMÉNA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nový Smokovec 42, Atrium hotel, 062 01 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 31399282

Predmet objednávky: ZAbezpecenie konferencie RVC v dnoch 29. - 30.04.2019 - hotel ATRIUN Nový Smokovec

Cena objednávky: 5228.25 € s DPH

Objednávku vystavil: Vladimír Belák ( zamestnanec )

Dátumy

Dátum objednania: 11.04.2019

Datum zverejnenia: 11.04.2019

Dokumenty