Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Objednávka

ZAsadacky na mesiac oktober 2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 20190009

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa objednávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO objednávateľa: 31954502

Názov dodávateľa: Mesto Poprad

Adresa dodávateľa: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 000326470

Predmet objednávky: ZAsadacky na mesiac oktober 2019

Cena objednávky: 585.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Belák ( zamestnanec )

Dátumy

Dátum objednania: 17.09.2019

Datum zverejnenia: 17.09.2019

Dokumenty