Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Objednávka

Zasadačky na mesiac december2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 20190011

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa objednávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO objednávateľa: 31954502

Názov dodávateľa: Mesto Poprad

Adresa dodávateľa: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 000326470

Predmet objednávky: Zasadačky na mesiac december2019

Cena objednávky: 202.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Vladimír Belák ( zamestnanec )

Dátumy

Dátum objednania: 18.11.2019

Datum zverejnenia: 18.11.2019

Dokumenty