Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Mandátna zmluva o lektorskej činnosti

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa objednávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO objednávateľa: 31954502

Názov dodávateľa: Tekeli, s.r.o.

IČO dodávateľa: 45867089

Predmet zmluvy: Mandátna zmluva o lektorskej činnosti

Zmluvná cena: 260.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 21.10.2011

Datum zverejnenia: 24.10.2011

Dokumenty Pdf Mandátna zmluva o lektorskej činnosti.pdf ( veľkosť: 111,1 KB, aktualizované: Pondelok 24. Október 2011 07:26 )