Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluva č. 54/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla), zo dňa 28.02.2011

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k 54/201

Názov objednávateľa: Spojená škola

Adresa objednávateľa: Štúrová 231/123, 059 04 Spišská Stará Ves

IČO objednávateľa: 42232228

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluva č. 54/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla), zo dňa 28.02.2011

Zmluvná cena: 0.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.01.2012

Datum zverejnenia: 31.01.2012

Dokumenty Pdf 54_2011 Spišská Stará Ves - Spojená škola - Dodatok č. 1 na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 85,7 KB, aktualizované: Utorok 31. Január 2012 07:45 )