Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Zmluva č. 127/2016 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 127/2016

Názov objednávateľa: SBH,s.r.o.

Adresa objednávateľa: č.100, Liptovský Peter, 033 01

IČO objednávateľa: 43858520

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet zmluvy: Zmluva č. 127/2016 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla), uzatvorená podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka.

Zmluvná cena: 90.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.02.2016

Datum zverejnenia: 10.03.2016

Dokumenty Pdf 127_2016 Liptovsky peter - SBH na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 343,1 KB, aktualizované: Štvrtok 10. Marec 2016 06:07 )