Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Zmluva o poskytnutí služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa objednávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO objednávateľa: 31954502

Názov dodávateľa: Ekoslov Consulting, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 111, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31670083

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb - Študijná cesta Taliansko - Južné Tirolsko

Zmluvná cena: 11044.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.07.2016

Datum zverejnenia: 19.07.2016

Dokumenty Pdf Zmluva na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Utorok 19. Júl 2016 06:57 )