Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Zmluva č. 128/2017 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla),

Identifikácia

Číslo zmluvy: 128/2017

Názov objednávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa objednávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO objednávateľa: 31954502

Názov dodávateľa: Obec Žiar

Adresa dodávateľa: č. 102, 032 05 Smrečany

IČO dodávateľa: 00315923

Predmet zmluvy: Zmluva č. 128/2017 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla), uzatvorená podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka.

Zmluvná cena: 90.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.07.2017

Datum zverejnenia: 04.07.2017

Dokumenty Pdf 128_2017 Žiar na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 566 KB, aktualizované: Utorok 04. Júl 2017 06:47 )