Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Zmluva č. 132/2019 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla),

Identifikácia

Číslo zmluvy: 132/2019

Názov objednávateľa: Obec Holumnica

Adresa objednávateľa: č. 32, 05994 Holumnica

IČO objednávateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi.

Zmluvná cena: 90.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.04.2019

Datum zverejnenia: 09.05.2019

Dokumenty Pdf 132_2019 Holumnica na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 565,5 KB, aktualizované: Štvrtok 09. Máj 2019 06:45 )