Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Zmluva č. 133/2019 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla),

Identifikácia

Číslo zmluvy: 133/2019

Názov objednávateľa: Kláštorisko Letanovce s.r.o.

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 52443892

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi.

Zmluvná cena: 90.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 16.06.2019

Dokumenty Pdf 133_2019 Letanovce - Kláštorisko Letanovce s.r.o na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 566,2 KB, aktualizované: Nedeľa 16. Jún 2019 18:01 )