Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Zmluva č. 70/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)

Identifikácia

Číslo zmluvy: 70/2011

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Žbince

IČO objednávateľa: 42104378

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet zmluvy: Zmluva č. 70/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)

Zmluvná cena: 9.00 €/mesiac

Dátumy

Datum podpisu: 16.03.2011

Datum zverejnenia: 28.03.2011

Dokumenty Pdf 70_2011 Žbince - ZŠ s MŠ na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 335,8 KB, aktualizované: Pondelok 28. Marec 2011 07:36 )