Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Zmluva č. 134/2020 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla),

Identifikácia

Číslo zmluvy: 134/2020

Názov objednávateľa: Obec Nemešany

Adresa objednávateľa: č. 62, 053 02 Nemešany

IČO objednávateľa: 00329401

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi.

Zmluvná cena: 90.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2020

Datum zverejnenia: 10.01.2020

Dokumenty Pdf 134-2020 Obec Nemešany na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 563 KB, aktualizované: Piatok 10. Január 2020 15:11 )