Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Zmluva

Zmluva č. 135/2020 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla),

Identifikácia

Číslo zmluvy: 135/2020

Názov objednávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 52893944

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 05938 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi.

Zmluvná cena: 90.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.11.2020

Datum zverejnenia: 04.12.2020

Dokumenty Pdf 135-2020_Sluzby_obce_Spisske_Tomasovce - na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 562,1 KB, aktualizované: Piatok 04. December 2020 10:34 )